Chính sách bảo hành

Thời gian bảo hành sản phẩm:

Các sản phẩm chạy điện được bảo hành từ 6 đến 12 tháng.
Các sản phẩm không chạy điện được bảo hành trong 3 tháng
Điều kiện bảo hành sản phẩm:

– Sản phẩm được bảo hành còn trong thời gian bảo hành.

– Sản phẩm hư hỏng do lỗi sản xuất.

Trường hợp không được bảo hành sản phẩm:

– Hư hỏng do tác động của ngoại lực.

– Hư hỏng do không tuân thủ các khuyến cáo của nhà sản xuất.

– Lỗi do người sử dụng.